Eski Nesil Yazarkasaların Z Raporu Bildirimleri

Eski Nesil Yazarkasaların Z Raporu Bildirimleri

Yazar Kasa (ÖKC) düzenlenen Günlük Z Raporlarını gönderme tercihlerini 1 Ekim 2018 tarihine kadar Gelir İdaresine bildirmesi gereklidir. Tebliğ hükümlerine göre Z Raporu bildirimi aşağıdaki üç yöntemden biri seçilerek yapılacaktır.


  1. ÖKC TSM Merkezi üzerinden,

  2. E-Arşiv izni almış Özel Entegratör Firmaların bilgi işlem sistemi üzerinden,

  3. İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulacak bildirim portalı üzerinden.


Mükellefler İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresine giriş yapıp tercihlerini 01.10.2018 tarihinden önce belirleyeceklerdir.

Mükellefler 01.10.2018 tarihine kadar her hangi bir tercih bildirimde bulunmazlar ise "İnternet Vergi Dairesi" üzerinden yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgilerin GİB'e iletilmesi ÖKC TSM* Merkezleri aracılığı ile yapılabildiğinden mükelleflerin; https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ adresinden ÖKC TSM Merkezi Tercihini seçmeleri yeterlidir.

*TSM Merkezi Nedir?

(TSM Açılımı "Trusted Service Manager" VEYA "Güvenlik Servis Sağlayıcı" olan TSM, ÖKC Ü retî cisi tarafından yeni nesil ÖKC'lerin yönetilmesinde, yazılım güncelleme süreçlerinde, parametre yükleme işlemlerinde ve GİB Merkezi ile iletişimde kullanılan terminallerdir.)

Ancak mükelleflerden teknik sorunları nedeni ile Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait mail bilgileri, ÖKC TSM Merkezleri ile iletemeyecek durumda olanlar, GİB'den izin almak şartı ile E-Arşiv izni almış Özel Entegratör firmalar veya GİB Portal üzerinden bildirimde bulunacaklardır.

Gelir İdaresine gönderilecek bilgiler her bir cihaz bazında;

  1. Toplam Satış Tutarı

  2. Toplam KDV Tutarı

  3. Cihaz sicil Numarası... vs.

ÖKC Z Raporuna ait mali bilgiler AYLIK dönemler halinde olmak üzere ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15'inci günü sonuna kadar GİB'e gönderilmek zorundadır.